Geef ouderen hun stem terug!

Op dit moment hebben 30205 mensen hun steun betuigd!

Twee jaar woonden wij, jongeren, tussen de ouderen in verzorgingshuis Tuindorp-Oost in Utrecht. Dit uit nood geboren project was uniek: twee generaties die normaal niet bij elkaar leven, woonden als goede buren samen.

In die twee jaar hebben we gezien wat er misgaat in de ouderenzorg. Daarom voeren wij actie met de ouderen. De problemen van Tuindorp-Oost kenmerken meer zorginstellingen in Nederland. Daarom dit manifest, om onze ervaringen met onze ouderen te delen.


1. Het gaat om de kwaliteit van leven, niet alleen om de kwaliteit van zorg

In Tuindorp-Oost leidde het inspectiebezoek tot meer checklists, overleggen en 'last minute' trainingen, zodat voldaan kon worden aan de inspectie-voorwaarden. Zo komt de nadruk op de kwaliteit van zorg, maar wordt de kwaliteit van leven vergeten. Niemand wil zo oud worden: vraag de ouderen wat ze willen, hoe ze de zorg ervaren en neem dat net zo serieus als een goed inspectierapport. Goede zorg is meer doen dan het strikt noodzakelijke. In de zorg moet daar tijd voor zijn.

2. Geef de ouderen hun stem terug

Daarom is het belangrijk om naar ouderen te luisteren. Zorginstellingen besluiten nu over in plaats van met ouderen wat het beste voor hen is. Onze ervaring is dat ouderen die actief betrokken worden bij beslissingen goed kunnen meedenken. Luister daarom goed naar ouderen: jij wilt toch ook zelf bepalen hoe je leeft, eet, verzorgd wordt en wanneer (en of) je verhuist?

3. Geef de zorgmedewerkers hun verantwoordelijkheid terug

Niet alleen naar ouderen, ook naar zorgmedewerkers wordt niet geluisterd. Terwijl juist hun ervaringen leidend moeten zijn. Ouderenzorg bestaat uit meer dan protocollen, rapporten en beleidsstukken. Iedere oudere is uniek en hun verzorgenden kennen ze als geen ander. Leg de verantwoordelijkheid daarom bij zorgmedewerkers.

4. Bestuurders, wees betrokken bij de ouderen, hun naasten en de zorgmedewerkers

Bestuurders staan ver weg van de realiteit in de zorginstellingen. In Tuindorp-Oost kwamen managers uitleggen dat alles wel in orde was, terwijl de onvrede van de muren afdroop. Bestuurders weten niet precies wat er speelt, toch bepalen zij het zorgbeleid. Het wordt tijd dat bestuurders weer in contact komen met medewerkers, ouderen en hun naasten, en niet pas als het misgaat.

5. Zorg voor een lange termijn visie

Wij hebben veel wisselingen in bestuurslagen meegemaakt en verbazen ons over de hoeveelheid verschillende inzichten en vormen van bestuur. Managers die beslissingen nemen zijn vaak tijdens de uitvoer alweer weg. Dit komt de kwaliteit van leven en zorg niet ten goede.

6. Zorg voor continuïteit in de zorg

Een hoge werkdruk en ziekteverzuim zorgen voor een groot verloop onder zorgmedewerkers. Voor ouderen is het iedere dag weer een verrassing wie aan hun bed staat. Wil jij iedere dag gewassen worden door een vreemde?

7. Bestrijd de eenzaamheid én het huisvestingsprobleem

Eenzaamheid onder ouderen is een groot probleem. Een woonvorm waarbij jongeren tussen ouderen wonen biedt oplossingen: levendigheid, goede gesprekken en hechte vriendschappen. Samenleven draagt bij aan het welzijn van ouderen en creëert woonmogelijkheden voor jongeren.


Wij komen op voor de belangen van ouderen

Wij pleiten er dan ook voor dat de ouderen weer voorop komen te staan in de ouderenzorg. Organiseer tijd en ruimte voor elkaar: iedereen is daarbij gebaat. Met dit manifest roepen wij zorginstellingen, de politiek en maatschappij op tot veranderingen. Alleen als wij met z’n allen opkomen voor onze ouderen, onze dierbaren, onze opa’s en oma’s, dan is er verandering mogelijk!Beluister het ingesproken manifest.

De volledige versie van het manifest:

De verkorte versie van het manifest:

Download een vergrote versie van het manifest:
file_download het manifest vergroot!
Sta jij ook achter het manifest?

Sta jij ook achter het manifest en vind jij ook dat de ouderen weer voorop moeten komen te staan in de ouderenzorg?

Mevrouw Piël over het ophalen van handtekeningen:

Wilt u helpen? Download hier het formulier, laat andere mensen het tekenen en stuur ons een foto!

ZEMBLA oude bomen moet je niet verplanten
Zembla
De Wereld Draait Door